STOPNIE WOJSKOWE W POLSCE - WOJSKA LĄDOWE I SIŁY POWIETRZNE
 MILITARYRANK.EU
 Stopnie wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych. Stopnie używane w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych RP. Symbole rozpoznawcze Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. Odpowiedniki stopni wojskowych w innych formacjach. Stopnie uszeregowano od najmniejszego (szeregowy) do największego (generał). Marszałek Polski jest najwyższym stopniem dla całości Sił Zbrojnych RP.
Strona powstała:
10 listopada 2013
MILITARYRANK.EU


-


ORZEŁ WOJSK LĄDOWYCH


ORZEŁ SIŁ POWIETRZNYCH

Szef Sztabu Generalnego WP
generał Mieczysław Gocuł

Obecny polski system stopni wojskowych jest bezpośrednim potomkiem różnych systemów stosowanych w przeszłości w wojsku polskim . Niektóre stopnie wywodzą swoją nazwę wprost ze średniowiecza, na przykład Chorąży oznacza tego który nosił chorągiew. Inne nazwy polskich stopni są obcego pochodzenia i zostały wprowadzone w większości przypadków w XVII wieku przez najemników służących dla Korony Polskiej. Należy do nich stopień Kaprala który jest pochodną włoskiego Caporale. Większość nazw polskich stopni ma ten sam źródłosłów co stopni w innych państwach. Nielicznymi wyjątkami są pułkownik, czyli dowódca pułku oraz plutonowy, czyli dowódca plutonu. Aż do czasów II Wojny Światowej każdy z oddziałów Wojsk Lądowych stosował różne nazwy tego samego stopnia np. sierżant w piechocie, ogniomistrz w artylerii, wachmistrz w kawalerii.
 Salutowanie w Wojsku Polskim wykonuje się poprzez wskazanie dwoma palcami orła, który jest przypięty do prawie wszystkich nakryć głowy. Nie wykonuje się salutu bez nakrycia głowy.


 REKLAMA
 ZARABIANIE W INTERNECIE