STOPNIE W STRAŻY GRANICZNEJ
 MILITARYRANK.EU
 Stopnie Straży Granicznej w Polsce. Symbole rozpoznawcze Straży Granicznej. Odpowiedniki stopni Straży Granicznej w innych formacjach. Stopnie uszeregowano od najmniejszego (szeregowy SG) do największego (generał dywizji SG). 
Strona powstała:
12 marca 2014
MILITARYRANK.EU


-


LOGO STRAŻY GRANICZNEJ


Komendant Główny SG
gen. bryg. SG Dominik Tracz
Straż Graniczna jest służbą mundurową typu policyjnego podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Mimo to stopnie służbowe bardziej przypominają stopnie wojskowe niż policyjne. Po części wynika to z faktu że Straż Graniczna jest następczynią rozwiązanych Wojsk Ochrony Pogranicza gdzie obowiązywało to samo umundurowanie i te same stopnie co w Wojsku Polskim.


 REKLAMA
 ZARABIANIE W INTERNECIE