STOPNIE SŁUŻBY CELNEJ
 MILITARYRANK.EU
 Stopnie Służby Celnej w Polsce. Symbole rozpoznawcze Służby Celnej. Stopnie celników na nakryciu głowy. Stopnie uszeregowano od najmniejszego (aplikant) do największego (generał). 
Strona powstała:
14 marca 2014
MILITARYRANK.EU


-


ORZEŁ SŁUŻBY CELNEJ


LOGO SŁUŻBY CELNEJ


SZEF SŁUŻBY CELNEJ
Nadinspektor celny Jacek Kapica


Od powstania Służby Celnej w 1999 roku wzory stopni służbowych zmieniały się kilkukrotnie. Obecne wzory dystynkcji w Służbie celnej obowiązują od 2009 roku.


 REKLAMA
 ZARABIANIE W INTERNECIE