STOPNIE WOJSKOWE W POLSCE - MARYNARKA WOJENNA
 MILITARYRANK.EU
 Stopnie wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych. Stopnie używane w Polskiej Marynarce Wojennej. Symbole rozpoznawcze Marynarki Wojennej. Odpowiedniki stopni marynarskich w wojskach lądowych. Stopnie uszeregowano od najmniejszego (marynarz) do największego (admirał). Marszałek Polski jest najwyższym stopniem dla całości Sił Zbrojnych RP.
Strona powstała:
10 listopada 2013
MILITARYRANK.EU


-


ORZEŁ MARYNARKI WOJENNEJ


PROPORZEC MARYNARKI WOJENNEJ

W 2014 roku rozformowano Dowództwo Polskiej Marynarki Wojennej.
Ostatni Dowódca Marynarki Wojennej RP
adm. floty Tomasz Mathea

Obecny polski system stopni wojskowych jest bezpośrednim potomkiem różnych systemów stosowanych w przeszłości w wojsku polskim . Niektóre stopnie wywodzą swoją nazwę wprost ze średniowiecza, na przykład Chorąży oznacza tego który nosił chorągiew. Inne nazwy polskich stopni są obcego pochodzenia i zostały wprowadzone w większości przypadków w XVII wieku przez najemników służących dla Korony Polskiej. Należy do nich stopień Kaprala który jest pochodną włoskiego Caporale. Większość nazw polskich stopni ma ten sam źródłosłów co stopni w innych państwach. Nielicznymi wyjątkami są pułkownik, czyli dowódca pułku oraz plutonowy, czyli dowódca plutonu. Aż do czasów II Wojny Światowej każdy z oddziałów Wojsk Lądowych stosował różne nazwy tego samego stopnia np. sierżant w piechocie, ogniomistrz w artylerii, wachmistrz w kawalerii.

 
 REKLAMA
ZARABIANIE W INTERNECIE